За висновками незалежного аудиту, який провела незалежна компанія Fabel, Werner & Schnittke GmbH, фінансова звітність ХОБФ «Соціальна служба допомоги» складена відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку та відображає справедливі фінансові результати діяльності фонду за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

              

Зокрема, аудиторська компанія Fabel, Werner & Schnittke GmbH підтверджує, що:

Бухгалтерські записи ведуться належним чином;

Фінансовий звіт містить доходи та витрати, які належним чином підтверджуються первинними документами;

Бюджет за проєктами виконується;

Кошти використовуються економно та ефективно, з дотриманням принципу цільового використання.

Аудиторський висновок щодо загальної фінансової звітності ХОБФ «Соціальна служба допомоги» за 2018 рік позитивний.

 

Інформація про статутну діяльність

Додаток 2 до інформації про статутну діяльність

Інформація про міжнародну технічну допомогу

Інформація про фінансування з місцевого бюджету

Майнова база

Обгрунтування потреби оренди

Річний звіт 2020

Річний звіт 2019

Річний звіт 2018

Річний звіт 2017

Річний звіт 2016